HỖ TRỢ TÌM KIẾM
THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN, MUA BÁN NHÀ ĐẤT, CHO THUÊ CĂN HỘ, VĂN PHÒNG CAO CẤP.

Tổng trị giá: 5,000,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 50,000,000 Vnd/m2
Hướng : TN
Ngày Đăng: 8/29/2013 3:08:59 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/16/2013 4:55:40 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 2,300,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 35,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/15/2013 7:40:44 AM
Tổng diện tích : 660 m2
Tổng trị giá: 2,500,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 37,000,000 Vnd/m2
Hướng : Tây Bắc
Ngày Đăng: 5/6/2013 2:38:05 PM
Tổng diện tích : 68 m2
Tổng trị giá: 7,140,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 42,000,000 Vnd/m2
Hướng : Đông Bắc
Ngày Đăng: 5/6/2013 2:32:24 PM
Tổng diện tích : 170 m2
Tổng trị giá: 5,200,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 52,000,000 Vnd/m2
Hướng : Tây Bắc
Ngày Đăng: 5/6/2013 2:29:56 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 1,400,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 14,000,000 Vnd/m2
Hướng : bắc
Ngày Đăng: 5/4/2013 12:26:45 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 8,000,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 40,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/11/2013 5:03:33 PM
Tổng diện tích : 200 m2
Tổng trị giá: 5,100,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 51,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/6/2013 4:01:20 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 4,800,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/6/2013 10:20:21 AM
Tổng diện tích : 67.5 m2
Tổng trị giá: 53,600,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 40,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/14/2013 3:57:49 PM
Tổng diện tích : 1340 m2
Tổng trị giá: 2,450,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/4/2013 2:40:50 PM
Tổng diện tích : 95 m2
Tổng trị giá: 20,827,800,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 87,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/4/2013 1:59:21 PM
Tổng diện tích : 239.4 m2
Tổng trị giá: 15,500,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/4/2013 1:55:51 PM
Tổng diện tích : 200 m2
Tổng trị giá: 3,040,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 38,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/4/2013 9:47:48 AM
Tổng diện tích : 80 m2

Tổng trị giá: 22,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/6/2013 4:05:00 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 25,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/6/2013 4:00:03 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 23,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/6/2013 3:54:44 PM
Tổng diện tích : 132 m2
Tổng trị giá: 25,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/11/2013 11:03:44 AM
Tổng diện tích : 631.9 m2
Tổng trị giá: 63,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/6/2013 1:51:25 PM
Tổng diện tích : 140 m2
Tổng trị giá: 23,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/3/2013 3:00:31 PM
Tổng diện tích : 132 m2
Tổng trị giá: 17,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/3/2013 2:32:06 PM
Tổng diện tích : 80 m2
Tổng trị giá: 27,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/3/2013 11:22:32 AM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 31,500,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 3/25/2013 2:38:38 PM
Tổng diện tích : 120 m2
Tổng trị giá: 79,800,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 3/21/2013 3:25:02 PM
Tổng diện tích : 255 m2
Tổng trị giá: 24,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 4/3/2013 2:08:01 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 50,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 3/4/2013 2:33:11 PM
Tổng diện tích : 220 m2
Tổng trị giá: 18,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 9/28/2012 3:48:23 PM
Tổng diện tích : 122.5 m2
Tổng trị giá: 16,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : Tây
Ngày Đăng: 9/26/2012 4:50:55 PM
Tổng diện tích : 126 m2
Tổng trị giá: 25,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 9/20/2012 11:23:45 AM
Tổng diện tích : 62.4 m2

Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 5/23/2013 9:34:32 AM
Tổng diện tích : 0 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 26,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 12/19/2012 2:06:37 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 40,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 12/19/2012 2:04:48 PM
Tổng diện tích : 400 m2
Tổng trị giá: 4,070,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 29 Vnd/m2
Hướng : ĐN
Ngày Đăng: 2/3/2013 10:48:55 AM
Tổng diện tích : 1406 m2
Tổng trị giá: 3,705,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 26,000,000 Vnd/m2
Hướng : ĐN-TB
Ngày Đăng: 11/22/2012 2:29:50 PM
Tổng diện tích : 155 m2
Tổng trị giá: 4,150,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 41,500,000 Vnd/m2
Hướng : Tây Bắc
Ngày Đăng: 11/5/2012 4:22:51 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 5,310,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 31,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 11/5/2012 4:19:12 PM
Tổng diện tích : 160 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 36 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 11/5/2012 4:14:55 PM
Tổng diện tích : 1044 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 41 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 11/5/2012 3:55:37 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 44,000,000 Vnd/m2
Hướng : ĐBắc
Ngày Đăng: 9/6/2012 10:07:07 AM
Tổng diện tích : 84 m2
Tổng trị giá: 5,703,800,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 38,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 7/30/2012 11:02:51 AM
Tổng diện tích : 140.6 m2
Tổng trị giá: Vnd
Giá tính theo met vuông: 23,500,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 7/16/2012 2:58:46 PM
Tổng diện tích : 99.75 m2
Tổng trị giá: 3,800,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 38,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 7/16/2012 2:56:17 PM
Tổng diện tích : 100 m2
Tổng trị giá: 6,210,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 27,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 7/11/2012 3:02:50 PM
Tổng diện tích : 460 m2
Tổng trị giá: 3,280,000,000 Vnd
Giá tính theo met vuông: 41,000,000 Vnd/m2
Hướng : 0
Ngày Đăng: 7/11/2012 2:53:25 PM
Tổng diện tích : 80 m2

Tin Tức
Tp.HCM: Ngưng trệ hàng loạt dự án BĐS

Tp.HCM: Ngưng trệ hàng loạt dự án BĐS

Thị trường bất động sản liên tục ngập chìm trong khó khăn, khiến hàng loạt dự án ở Tp.HCM thi công dở dang, phải tạm ngừng triển khai.

Tại quận Thủ Đức, các dự án,


Cổ phiếu của các đại gia bất động sản vẫn có giá

Cổ phiếu của các đại gia bất động sản vẫn có giá

Trong khi các công ty bất động sản tầm trung bình trở xuống lỗ nặng do không bán được hàng thì các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản vẫn duy trì lợi nhuận và cổ phiếu vẫn khá vững giá.

 Bất chấp sự suy thoái chung của thị trường khiến cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp bất động sản khác


Hướng đi hợp lý cho thị trường bất động sản

 


PGS.TS Nguyễn Văn Trình
Trong khi nhiều chung cư cao cấp trở thành những căn nhà hoang không có người ở thì rất nhiều người lao động có thu nhập thấp và trung bình phải thuê

DN bất động sản, bí nhất vẫn là đầu ra

Thời gian qua, việc DN bất động sản tiếp cận nguồn vốn ngân hàng phần nào dễ dàng hơn và đã có nhiều DN được cơ cấu lại các khoản nợ vay. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt của các DN.

Thị trường bất động sản TP. HCM thời gian gần đây dù không hoàn toàn đóng băng về giao dịch, song so với nhu cầu thực tế và nguồn cung đang tồn đọng, mức độ giao dịch của thị trường còn quá khiêm tốn. Giới


Bộ Xây dựng chuẩn bị "Nam tiến" giải quyết khiếu nại của dân
Thực hiện chức năng quản lý ngành về công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà đất, Bộ Xây dựng chuẩn bị cử Đoàn công tác vào làm việc tại Tp.HCM để xác minh thực tế và trao đổi với UBND TP đối với các trường hợp:

Ông Huỳnh Phú Quý khiếu nại về nhà số 194 Lý Chính Thắng, Q.3; Bà Cao Thị Phương Mai và ông Nguyễn Thanh Điệp khiếu nại về nhà số 83 đường Ngô Thời Nhiệm,

ĐĂNG NHẬP
Tên Tài Khoản
Mật Khẩu

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tư vấn online qua Skype
VẠN PHÚC CO., LTD
Phòng Kinh Doanh

TIN HOT

TIN VẮN

Công trình kiến trúc là một tác phẩm nghệ thuật công cộng. Mỗi công trình, dù là bình thường hay phi thường, đều mang dấu ấn của người thiết kế.

Mời bạn chiêm ngưỡng những công trình dưới đây - những "tác phẩm kiến trúc" lạ lùng nhất thế giới. Liệu bạn có hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau các công trình này?


TIÊU ĐIỂM

TỶ GIÁ
1 USD = 21590 VNĐ
1 EUR = 30177.8027 VNĐ
1 GBP = 35447.0156 VNĐ
1 EGP  = 3015.8298 VNĐ
1 HKD = 2720.0513 VNĐ
1 JPY = 206.1886 VNĐ
1 AUD = 19535.9844 VNĐ
1 SGD = 16757.248 VNĐ
CÔNG TY TNHH TM - DV BẤT ĐỘNG SẢN VẠN PHÚC
Địa chỉ: 1594 Đường Nguyễn Hoàng, P.An Phú, quận 2, TpHCM.
Điện thoại:: 08-62818281 - Fax: 08-62818234.
Mobile: 0909 677 102
Email: diaocvanphuc@gmail.com
website: www.nhadatvanphuc.com
Đã truy cập:7481270
Đang truy cập:3